Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 VN 4/2023

Istunnon ajankohta 12.1.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

12.1.2023 15.47 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Anniina Melasniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140440

Puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö