Valtuuskunnan asettaminen STM/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 152. kokous 30.1.-7.2.2023

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Satu Leino, p. +358 295 163 498

Asia

Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 152. kokous järjestetään 30.1.-7.2.2023 Genevessä. Hallintoneuvoston kokouksen asialistan keskeisiä asiakohtia ovat universaali terveyskattavuus, tarttumattomien tautien ennaltaehkäisy ja hoito, kuntoutus, terveyshätätilannevalmius- ja vastetyö ja sen vahvistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, käyttäytymistieteet ja terveys, ohjelmabudjetin 2024-2025 valmistelu, WHO:n 13. työohjelma (2019-2025), seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän ehkäisy ja siihen vastaaminen sekä WHO:n hallintoreformi. Suomi seuraa lisäksi muun muassa lääkinnällisiin laitteisiin, terveyden sosiaalisiin taustatekijöihin, ravitsemukseen sekä rauhaan ja terveyteen liittyvää keskustelua. Useista asiakohdista odotetaan päätöksiä tai päätöslauselmia. Hallintoneuvoston kokousta edeltävän neuvoa-antavan ohjelma-, budjetti- ja hallintokomitean kokous järjestetään 25.-27.1.2023. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 152. kokoukseen seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja pysyvä edustaja, suurlähettiläs Kirsti Kauppi, Suomen pysyvä edustusto Geneve Jäsenet kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö ministerineuvos Eero Lahtinen, Suomen pysyvä edustusto Geneve kehittämisneuvos Heli Hätönen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Annika Launiala, sosiaali- ja terveysministeriö

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 152. kokoukseen 30.1.-7.2.2023.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.