Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 VN 25/2023

Istunnon ajankohta 30.3.2023 13.00

30.3.2023 13.50 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.