Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2024 VN 49/2024

Istunnon ajankohta 21.5.2024 8.30

21.5.2024 8.55 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.