Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 VN 22/2024

Istunnon ajankohta 22.2.2024 13.00

22.2.2024 15.10 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.