Viran täyttäminen OM/2024/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Ria Monica Savolainen ja hallinto-oikeustuomari Anna-Kristiina Karikko

Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenni Räisänen, määräaikainen käräjätuomari, määräaikainen hovioikeuden esittelijä Timo Antti Albert Kaksonen, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Laura Kyllikki Laukkanen, määräaikainen käräjätuomari Kiira Tuuli Katariina Viinamäki ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Harri Jouko Johannes Niemelä

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Ria Monica Savolaisen 1.3.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anna-Kristiina Karikon 1.3.2024 lukien ja

Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Jenni Räisäsen 1.3.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, määräaikaisen hovioikeuden esittelijän Timo Antti Albert Kaksosen 1.3.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Laura Kyllikki Laukkasen 1.3.2024 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Kiira Tuuli Katariina Viinamäen 1.3.2024 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Harri Jouko Johannes Niemelän 1.3.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.