Viran täyttäminen OM/2024/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hankejohtaja, käräjätuomari Marko Johannes Loisa, määräaikainen eritysasiantuntija, käräjätuomari Heidi Johanna Lindqvist, käräjätuomari Laura Marianne Törnqvist, käräjätuomari Laura Maria Nordberg ja käräjätuomari Veera Maaret Snellman-Valtonen

Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Mari Elina Puustinen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hankejohtajan, käräjätuomari Marko Johannes Loisan 1.4.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen eritysasiantuntijan, käräjätuomari Heidi Johanna Lindqvistin 1.3.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Laura Marianne Törnqvistin 1.3.2024 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Laura Maria Nordbergin 1.3.2024 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Veera Maaret Snellman-Valtosen 1.3.2024 lukien ja

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mari Elina Puustisen 1.3.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.