Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 VN 5/2023

Istunnon ajankohta 23.11.2023 13.00

23.11.2023 14.01 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.