Valtioneuvoston periaatepäätös MMM/2023/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös yleisillä vesialueilla sijaitsevien valtion omistamien alueiden luovuttamista tuulivoimahankekehitykseen ja -rakentamiseen koskevan hankkeen käynnistämisestä

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. +358 295 162 238

Asia

Merituulivoiman kehittäminen Suomen läntisillä aluevesialueilla. Metsähallitus on esittänyt, että valtioneuvosto puoltaa Metsähallituksen suunnitelmaa pyytää tarjouksia, joilla haetaan hankekumppaneita Metsähallituksen hallinnoimilla Suomen aluevesillä merituulivoiman rakentamiseksi. Huutokaupat on tarkoitus aloittaa viidellä ennakkoon valitulla ja selvitetyllä kohteella vuosina 2023 ja 2024. Alueet annetaan vuokralle hankekehittäjälle, joka ostaa niihin hankeoikeudet. Alueiden omistus säilyy valtiolla. Kyseessä ei ole julkinen hankinta vaan Metsähallituksen liiketoimintaan liittyvien sopimusten teko. Huutokauppamenettelyn aloittaminen ei sido valtiota hyväksymään mitään mahdollisesti saatavista tarjouksista. Oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain mukaan valtioneuvosto päättää alueiden vuokraamisesta ja erityisten oikeuksien luovuttamisesta. Nämä päätökset tehdään hankekohtaisesti myöhemmin, kun hankekumppanit on valittu. Hankealueiden täsmällinen sijoittuminen ja luovutuksen ehdot ratkaistaan lopullisessa hankekohtaisessa päätöksessä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen yleisillä vesialueilla sijaitsevien valtion omistamien alueiden luovuttamista tuulivoimahankekehitykseen ja -rakentamiseen koskevan hankkeen käynnistämisestä

(RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.