Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2024 VN 37/2024

Istunnon ajankohta 4.4.2024 13.00

4.4.2024 13.33 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.