Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2024 VN 58/2024

Istunnon ajankohta 27.6.2024 13.00

27.6.2024 14.44 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.