Valtioneuvoston päätös VNK/2015/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2015 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston päätös strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä 2016

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosittain ja päätöksellään ohjaa korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta tunnistamalla yhteiskunnan merkittävimmät haasteet. Strateginen tutkimus on ongelmakeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Tutkimus palvelee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja. Teemat ovat luonteeltaan monialaisia, monitieteisiä ja elinkaareltaan pitkäjänteisiä. Valtioneuvoston päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta ja tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella, sekä vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopisteet vuodelle 2016
Vaikutukset
Strateginen tutkimusrahoitus rahoitetaan momentilta 29.40.54. (Strateginen tutkimusrahoitus). Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen mukaan myöntövaltuus on yhteensä 55,631 milj. euroa. Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden mukaisesti kohdentamalla kilpailun kautta strategiseen tutkimukseen, millä tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen