Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2016/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
Digitaalisuuden edistäminen on yksi hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista, ja robotisaatio ja automatisaatio ovat digitalisaation keskeisiä osa-alueita. Suomella on erinomaiset edellytykset olla kansainvälisesti robotisaatiokehityksen kärkimaita, mutta toteutuakseen tämä edellyttää määrätietoisia toimia ja laajaa yhteistyötä. Tällä hetkellä olemme jäämässä jälkeen, sillä monissa edelläkävijä maissa kansalliset linjaukset robotisaation edistämiseksi on jo laadittu. Älykäs robotiikka ja automaatio tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia monien yhteiskunnan haasteiden, kuten terveydenhuollon palveluiden tarjoamisen, julkishallinnon tietotyön tehostamisen ja liikenteen järjestämisen ratkaisemiseksi. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi onkin ehdottoman tärkeää löytää uusia innovatiivisia ratkaisumalleja, joissa korostuvat yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta
Vaikutukset
Periaatepäätöksen linjaukset ja toimet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvion puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen