Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

HE 272/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Sabina Lindström, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342576

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia. Esitys edistää pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa keskeiseksi tavoitteeksi nostettua digitalisaatiota sekä normien purkamista. Esitys myös tukee hallitusohjelman mukaista tavoitetta uudistaa julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia. Esityksen tarkoitus on tarjota mahdollisuus tuottaa posti- ja jakelupalveluja hyvin erilaisilla tavoilla eikä sääntely estäisi uusien palvelujen syntymistä. Esityksen tavoitteena on se, että kokonaisuudistuksen jälkeen postiyritykset voisivat toimita kannattavasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja samalla turvata laadukkaat ja kattavat jakelupalvelut koko maan alueella. Esityksellä sopeutetaan yleispalvelun tarjoamiseen asetettuja velvoitteita muuttuvaan toimintaympäristöön, mahdollistetaan yleispalvelun tarjoajan toiminta ilman valtion tukea, avataan postinumero- ja osoiterekisteritietoja sekä poistetaan muuta alan toimintaa tai toimijoita haittaavaa tai vanhentunutta sääntelyä. Esityksellä turvataan viisipäiväinen jakelu erityisesti haja-asutusalueilla, joissa jakelu on kalliimpaa kuin taajamissa, hyödyntäen yleispalvelun tarjoajan järjestämää hankintamenettelyä. Laki on pääosin tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Esitys on ollut lisäksi käsiteltävänä lainsäädännön arviointineuvostossa, joka on antanut asiasta lausunnon.

Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen laiksi postilain muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.