Valtioneuvoston asetus LVM/2017/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jorma Hörkkö, Hallitusneuvos p.029 5342503
Asia
Kolmiakselisen auton suurin sallittu massa korotettaisiin tietyin edellytyksin nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin. Lisäksi korotettaisiin joidenkin puoliperävaunuyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja sekä tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia ajoneuvojen massoja ja mittoja koskeviin säännöksiin, joilla mahdollistetaan LNG-kuljetusten ja niin sanottujen pylväsautojen tehokkaampi käyttö.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen