Valtioneuvoston selonteko MMM/2017/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

VNS 2/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Anna-Leena Miettinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162409
Asia
Ruokapoliittisen selonteon tavoitteena on lisätä ruuan arvostusta; vahvistaa Suomen maabrändiä korkealaatuisen ruuan ja ruokamatkailun kautta; varmistaa kuluttajalähtöinen, vastuullinen ruuan tuotanto ja jakelu; parantaa kotimaisiin resursseihin perustuvan ruokajärjestelmän osaamista, kannattavuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä sekä kilpailukykyä; osaltaan varmistaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen; kehittää ja tukea ruoka-alaa siten, että suomalainen ruoka houkuttaa kuluttajia kotimaassa ja ulkomailla; vahvistaa hallinnon roolia ruokajärjestelmän toimivuuden mahdollistajana; edistää maukkaiden, turvallisten, ravitsemuksellisesti laadukkaiden, kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuutta ja valmistamista sekä lisätä yhteistyötä ruoka-alan toimijoiden kesken. Selonteko on osa kansallista ruokapolitiikkaa, ja se linjaa politiikan tavoitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet pitkälle tulevaisuuteen. Hallituksen, eduskunnan ja kaikkien ruokajärjestelmän toimijoiden pitää olla sitoutuneita yhteisiin ruokapoliittisiin tavoitteisiin, jotta ne voidaan saavuttaa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon ruokapolitiikasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen