Sosiaali- ja terveysministeriön päätös STM/2017/74

« Raha-asiainvaliokunta 5.7.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmiin liittyvä avustusten jako

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Raija Volk, Johtaja p.029 5163263
Asia
Avustuksina valtion vuoden 2017 talousarvion momentilta 33.90.50 jaetaan 5 119 393 euroa liitteiden 2-4 mukaisesti. Avustushakemukset hylätään muilta osin. Vuoden 2017 valtion ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille 33.90.50 on myönnetty 5 500 000 euroa käytettäväksi Suomi 100 -avustusohjelmien avustusten myöntämiseen. Lisätalousarviossa momentille 33.90.50 myönnetystä määrärahasta jäisi vielä käyttämättä 380 607 euroa. Liitteet 2-4 sisältävät avustushakijakohtaiset esitykset Suomi 100 -avustusohjelmiin.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Avustuksia myönnetään yleishyödyllisten järjestöjen hankkeisiin, joilla mm. rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta