Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2017/183

« Tasavallan presidentin esittely 20.4.2018 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 193/2017 vp; EV 18/2018 vp)

HE 193/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen sekä vahvistaa lain yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta ja lain kilpailulain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen