Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/12

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2018 vp; EV 74/2018 vp)

HE 28/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen