Vientiluvan myöntäminen PLM/2019/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00

Puolustusministeriö

Vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Turkkiin

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Tarja Jaakkola, p. 029 5140410

Asia

Vientiluvan perusteella Robonic Ltd Oy saisi viedä Turkkiin seuraavat tuotteet: -ilma-alusten lähetysalusta, tyyppimerkintä Kontio MC2555LLR, 2 kpl -lähetysalustoihin liittyvät varaosat, 1000 kpl -lähetysalustoihin liittyvät adapterit, 20 kpl -lähetysalustoihin liittyvät dokumentit -lähetysalustoihin liittyvä koulutus, tekninen tuki ja konsultointi Tuotteiden loppukäyttäjä on Turkish Aerospace Industries Inc. ja loppukäyttö miehittämättömien ilma-alusten lähettäminen maalilennokkitoiminnassa harjoiteltaessa ilmapuolustusjärjestelmien käyttöä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Robonic Ltd Oy:lle esitetyn vientiluvan Turkkiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. STIV, Taustamuistio (salainen) *

* Liite salainen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.