Valtioneuvoston periaatepäätös PLM/2019/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00

Puolustusministeriö

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Vanhempi osastoesiupseeri Vesa Valtonen, p. 029 5140700

Asia

Suomen kyberturvallisuusstrategiassa 2019 asetetaan keskeisimmät kansalliset tavoitteet kybertoimintaympäristön kehittämiseksi ja siihen liittyvien elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Strategian tarkoituksena on myös tukea luotettavien digitaalisten palveluiden saatavuuden ja liiketoiminnan kehittämistä. Strategia nojautuu Suomen kyberturvallisuusstrategian 2013 yleisiin periaatteisiin. Suomen tavoite on edelleen olla kansainvälisesti kyberturvallisuuden kärkiosaajien joukossa. Kansallisen kyberturvallisuuden toteutus pohjautuu Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (2017) ja siinä kuvattuihin yleisiin varautumisen ja turvallisuuden yhteensovittamisen sekä toimivaltaisen viranomaisen periaatteisiin. Strategia ja sen toimeenpano ovat myös osa EU:n kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen antaminen toteuttaa hallitusohjelmakirjausta kyberstrategian uudistamisesta.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 2019

Vaikutukset

Kyberturvallisuusstrategia 2019 käynnistää kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisohjelman valmistelun. Kehittämisohjelman valmistelua tukee uusi johtamisen koordinaatiomalli, jossa huomioidaan julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän kyberturvallisuuden suunnittelu ja yhteistyö. Ohjelma parantaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja liittää suunnittelun selkeämmin muuhun toimintaan, kuten talouden suunnitteluun.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.