Valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 VN 60/2019

Istunnon ajankohta 3.10.2019 13.00

3.10.2019 14.04 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.