Valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 VN 60/2019

Istunnon ajankohta 3.10.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

3.10.2019 14.04 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150112

Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta

Puolustusministeriö

Vesa Valtonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065

Hakemukset Kerttu Maria Aumalan jäämistöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Heinivirta, Suunnittelupäällikkö p.+35 8295330136

Opetushallituksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2019-30.9.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö