Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)

VN 5/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.