Valtioneuvoston päätös VNK/2019/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2020

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosittain. Valtioneuvoston päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta ja tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella, sekä vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Strateginen tutkimusrahoitus rahoitetaan momentilta 29.40.54. (Strateginen tutkimusrahoitus). Myöntövaltuus vuonna 2020 on yhteensä 55,6 milj. euroa. Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden mukaisesti kohdentamalla kilpailun kautta strategiseen tutkimukseen, millä tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopisteen vuodelle 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen