Muutos neuvoston kokoonpanossa TEM/2019/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.3.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa, että asiantuntija Mika Kärkkäisen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ja pyydettyä eroa työneuvostosta hänen tilalleen jäseneksi määrättäisiin lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä ja että Mikko Nyyssölän tilalle varajäseneksi määrättäisiin neuvottelujohtaja Hanna Salonen.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa asiantuntija Mika Kärkkäisen työneuvoston varsinaisen jäsenen tehtävästä 5.12.2019 alkaen ja määrää hänen tilalleen jäseneksi lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölän ja vapauttaa lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölän työneuvoston varajäsenen tehtävästä 5.12.2019 alkaen ja määrää hänen tilalleen varajäseneksi neuvottelujohtaja Hanna Salosen työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio