Valtioneuvoston asetus MMM/2019/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annettua valtioneuvoston asetusta (145/2019) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella tarkennettaisiin vuodelta 2019 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä peltokasvipalkkion yksikkökohtaista määrää ensimmäisessä maksuerässä vuoden 2019 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Palkkiot on tarkoitus maksaa joulukuussa 2019. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.12.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2019 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2019 valtion talousarvion momentille 30.20.41 on budjetoitu varoja tukien maksamiseen 529,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuoden 2019 nautapalkkiota varten enintään noin 40 miljoonaa euroa, vuoden 2019 lypsylehmäpalkkiota varten enintään noin 24 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 peltokasvipalkkiota varten enintään noin 13 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikköä kohden maksettavaa palkkion määrää muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että palkkioihin käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen