Valtioneuvoston asetus STM/2019/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2020 maksettavasta rintama-avustuksesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Emmi Äärynen, Lakimies, esittelijä p.029 5163517
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2020 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus olisi asiallisesti samansisältöinen kuin valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta vuonna 2019. Määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. Avustuksen saajia on arviolta 25 henkilöä vuonna 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2020 maksettavasta rintama-avustuksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavaa rintama-avustusta varten on varattu 20 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.54.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen