Valtioneuvoston asetus MMM/2020/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055
Asia
Asetuksen 16 a §:ään lisättäisiin lyijyttömien luotien paino- ja osumaenergiavaatimukset. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotus edistäisi lyijyttömien luotien käyttöönottoa ja vaikuttaisi siten myönteisesti ihmisten terveyteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen