Valtioneuvoston asetus MMM/2020/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055
Asia
Asetuksen 16 a §:ään lisättäisiin lyijyttömien luotien paino- ja osumaenergiavaatimukset. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotus edistäisi lyijyttömien luotien käyttöönottoa ja vaikuttaisi siten myönteisesti ihmisten terveyteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.