Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 VN 7/2020

Istunnon ajankohta 6.2.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

6.2.2020 13.38 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta