Valtioneuvoston päätös TEM/2019/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Terrafame Oy, lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Eriika Melkas, p. +35 8295047134

Asia

Terrafame Oy:n suunnittelema kaivos- ja malminrikastustoiminta, jossa yhtiön kaivoksesta saatavasta malmista otettaisiin sivutuotteena talteen uraani, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Yhtiölle voidaan myöntää lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan.

Esitys

Valtioneuvosto tekee päätöksen siitä, että Terrafame Oy:lle myönnetään lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan

Vaikutukset

Organisaatioon: Ei ole. Taloudelliset vaikutukset: Suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia ei ole.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.