Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Emmi Äärynen, Lakimies, esittelijä p.029 5163517
Asia
Oikeustieteen maisteri Sanna Pekkarinen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen maisteri Hanna Tossavainen. Oikeustieteen maisteri Hanna Tossavaisen lakimiesjäseneksi siirtymisen johdosta lakimiesjäsenten varajäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen maisteri Marko Leimio. Kehityspäällikkö Kristiina Kokko on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimeentuloturvaa ja etuusasioita käsittelevien jaostojen varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen varajäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi johtava asiantuntija Emmi Venäläinen. Jäseneksi ja varajäseniksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Sanna Pekkariselle lakimiesjäsenen ja Hanna Tossavaiselle lakimiesjäsenten varajäsenen tehtävästä 2 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen ja nimittää Pekkarisen tilalle lakimiesjäseneksi oikeustieteen maisteri Hanna Tossavaisen ja Tossavaisen tilalle lakimiesjäsenten varajäseneksi oikeustieteen maisteri Marko Leimion muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka myöntää eron Kristiina Kokolle toimeentuloturvaa ja etuusasioita käsittelevien jaostojen muutoksenhakijoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä 2 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen ja nimittää hänen tilalleen johtava asiantuntija Emmi Venäläisen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio