Valtioneuvoston asetus YM/2020/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tarja-Riitta Blauberg, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250059
Asia
Nykyisen valtioneuvoston asetuksen liite 1, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, korvataan muutetun romuajoneuvodirektiivin mukaisella vastaavalla uudella liitteellä. Muutokset koskevat neljää lyijyä ja yhtä kuudenarvoista kromia sisältäviä käyttötarkoituksia koskevia poikkeuksia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia, sillä liitteen muuttamisesta ei seuraa merkittäviä muutoksia nykytilaan. Niille käyttötarkoituksille, joiden poikkeuksia kavennettaisiin tai poistettaisiin, on olemassa korvaavia vaihtoehtoja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen