Hallituksen esitys STM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

HE 40/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564
Asia
Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokouksen osallistumistapaa. Uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokouk-seen. Lisäys tehtäisiin selvyyden vuoksi ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen. Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen