Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp; EV 6/2020 vp)

HE 97/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anders Colliander, p. +35 8295530289

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja vahvistaa lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.