Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 VN 52/2020

Istunnon ajankohta 7.5.2020 13.00

7.5.2020 14.35 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.