Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 VN 52/2020

Istunnon ajankohta 7.5.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

7.5.2020 14.35 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, Ylijohtaja p.+35 8295330129

Akateemikon arvonimen myöntäminen *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295250113

Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan nimittäminen