Viran täyttäminen PLM/2020/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Antti Korkala, p. 029 5140435

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 16) edelleen prikaatikenraali Antti Lehtisalon 1.6.2020-31.7.2021 väliseksi määräajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.