Valtioneuvoston päätös SM/2020/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta ja päätöksen muuttamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Matti Sarasmaa, p. 029 5421101

Asia

Valtioneuvosto teki 17 päivänä maaliskuuta 2020 päätöksen sisärajavalvonnan palauttamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020 koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätöksessä nimettiin sallitut sisärajan rajanylityspaikat. Päätöstä muutettiin 24 päivänä maaliskuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 25 maaliskuuta 2020 alkaen vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta. Päätöksen voimassaoloa jatkettiin 7 huhtikuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 13 päivään toukokuuta 2020. COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa edelleen 14 päivästä toukokuuta 2020 14 päivään kesäkuuta 2020. Päätöstä muutettaisiin samalla niin, että kaikki työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne olisi sallittua. Lisäksi sisärajan ylittäminen Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla olisi sallittua kalastustarkoituksessa ilman rantautumista toisen valtion alueelle. Päätökseen tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä. Sisärajan rajanylityspaikat ja niillä sallittu liikenne olisivat lentoliikenteessä: - Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne - Enontekiön, Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan ja Vaasan lentoasemat: vain tavaraliikenne vesiliikenteessä: - Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamat: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne - Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion ja Uudenkaupungin satamat: vain tavaraliikenne - Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: huvialusliikenteessä Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne maantieliikenteessä: - Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne - Suomen ja Norjan välisellä rajalla Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta ja päätöksen muuttamisesta 14 päivästä toukokuuta 2020 14 päivään kesäkuuta 2020

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Sisärajavalvonnan palauttamisen jatkaminen aiheuttaisi Rajavartiolaitokselle arviolta 2 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. Kustannukset tulisi kattaa lisämäärärahalla Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille. Sisärajavalvonnan palauttamisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia myös poliisille ja Tullille. Poliisin ja Tullin osallistumisen kustannukset lasketaan ja kohdennetaan lisätalousarviosta erikseen, kun Rajavartiolaitoksen tueksi tarvittavan tuen tarve selviää. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT: Rajavartiolaitoksen henkilöstön tilapäiset komennukset muista tehtävistä suorittamaan sisärajavalvontaa jatkuisivat, mikä heikentäisi tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Poliisi ja Tulli osallistuisivat sisärajavalvonnan palauttamiseen erikseen sovittavalla tavalla. Sisärajavalvonnan jatkaminen voi johtaa myös poliisin ja Tullin osalta uudelleenjärjestelyihin ja suorituskykyvaikutuksiin. RAJANYLITTÄJIIN KOHDISTUVAT: Sisärajan ylittäjien olisi päätöksen voimassaolon aikana käytettävä päätöksessä mainittuja rajanylityspaikkoja (pois lukien kalastus rajajoilla). Muualta rajan ylittäminen ei olisi sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätöksellä ei puututtaisi perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Päätös ei merkitsisi muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.