Valtioneuvoston päätös SM/2020/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Matti Sarasmaa, p. 029 5421101

Asia

Valtioneuvosto teki 17 päivänä maaliskuuta 2020 päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020 koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätöksessä nimettiin sallitut ulkorajan rajanylityspaikat. Päätöstä muutettiin 24 päivänä maaliskuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 25 maaliskuuta 2020 alkaen vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta. Päätöksen voimassaoloa jatkettiin 7 huhtikuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 13 päivään toukokuuta 2020. COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa 14 päivästä toukokuuta 2020 14 päivään kesäkuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto päättää eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta 14 päivästä toukokuuta 2020 14 päivään kesäkuuta 2020

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ulkorajojen rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talouteen. Päätöksestä arvioidaan kuitenkin seuraavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elinkeinonharjoittajille erityisesti vapaa-ajan liikenteen rajoitusten osalta. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT: Rajanylityspaikkojen sulkemisen ja liikenteen rajoittamisen jatkaminen mahdollistaisi Rajavartiolaitoksen henkilöstön tilapäisen komentamisen suorittamaan sisärajavalvontaa erikseen päätettävän mukaisesti. RAJANYLITTÄJIIN KOHDISTUVAT: Kaikkien Schengen-alueen ulkorajan ylittävien olisi käytettävä rajanylityspaikkojen sulkemisen tai liikenteen rajoittamisen aikana muita rajanylityspaikkoja. Päätöksellä ei puututtaisi perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Päätöksellä ei loukattaisi vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.