Hallituksen esitys SM/2020/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 63/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tero Kurenmaa, Osastopäällikkö p.029 54488340
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuuden ja poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivallan osalta. Esityksessä täsmennettäisiin Poliisihallituksen ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuutta sisäministeriölle. Poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivalta siirrettäisiin sisäministeriöltä poliisilaitosten esimiesvirastona toimivalle Poliisihallitukselle. Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen