Lautakunnan asettaminen OM/2020/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.5.2020-14.5.2025

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Tuomioistuinlain 20 luvun 1 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa viideksi vuodeksi kerrallaan tuomarinvalintalautakunnan, jonka tehtävänä on valmistella tuomarin viran täyttämistä. Kokoonpano: puheenjohtaja oikeusneuvos Timo Ojala (korkein oikeus) varajäsenenään oikeusneuvos Marjut Jokela (korkein oikeus) varapuheenjohtaja oikeusneuvos Riitta Mutikainen (korkein hallinto-oikeus) varajäsenenään oikeusneuvos Outi Suviranta (korkein hallinto-oikeus) Jäsenet: hovioikeuden presidentti Tapani Vasama (Vaasan hovioikeus) varajäsenenään hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård (Turun hovioikeus) ylituomari Petri Saukko (Itä-Suomen hallinto-oikeus) varajäsenenään ylituomari Mikko Pikkujämsä (Pohjois-Suomen hallinto-oikeus) laamanni Tuija Turpeinen (Pohjois-Karjalan käräjäoikeus) varajäsenenään laamanni Jorma Väyrynen (Satakunnan käräjäoikeus) hovioikeudenneuvos Eero Antikainen (Itä-Suomen hovioikeus) varajäsenenään hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi (Turun hovioikeus) ma. hallintojohtaja, käräjätuomari Petra Spring (Helsingin käräjäoikeus) varajäsenenään käräjätuomari Elise Salpaoja (Varsinais-Suomen käräjäoikeus) hallinto-oikeustuomari Hannamaija Falck (Turun hallinto-oikeus) varajäsenenään hallinto-oikeustuomari Juhana Niemi (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen varajäsenenään vakuutusoikeuden laamanni Aija Peltola asianajaja Risto Sipilä varajäsenenään asianajaja Antti Vainio valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta varajäsenenään valtionsyyttäjä Mika Appelsin professori, dekaani Matti Tolvanen (Itä-Suomen yliopisto) varajäsenenään professori Minna Kimpimäki (Lapin yliopisto)

Esitys

Valtioneuvosto asettaa tuomarinvalintalautakunnan toimikaudeksi 15.5.2020-14.5.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio 24.4.2020 *
  2. Ansioluettelot *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.