Viran täyttäminen OM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Karita Kristina Lassila Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Olli Veikko Oskari Kankkunen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kirsi Marita Erkkilä

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Karita Kristina Lassilan 1.6.2020 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Olli Veikko Oskari Kankkusen 1.6.2020 lukien ja Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Kirsi Marita Erkkilän 1.9.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.