Viran täyttäminen OM/2020/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Turun hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Seija Kaarina Kaijanen 1.8.2020 lukien 31.7.2027 päättyväksi määräajaksi Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Anne Kristiina Laine ja hovioikeudenneuvos Virpi Hillevi Vuorinen Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Esko Aulis Junnila ja esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri Essi Emilia Kinnunen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Turun hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Seija Kaarina Kaijasen 1.8.2020 lukien 31.7.2027 päättyväksi määräajaksi, Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Anne Kristiina Laineen 1.6.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Virpi Hillevi Vuorisen 1.6.2020 lukien ja Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Esko Aulis Junnilan 1.6.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan esittelijäneuvos, vanhemman oikeussihteerin Essi Emilia Kinnusen 1.6.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.