Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen OM/2020/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Taru Ritari, p. 029 5150306

Asia

Johtava asiantuntija Kati Pärnänen työskentelee oikeusministeriön henkilöstöyksikön päällikkönä. Pärnäsen tehtäviin kuuluu mm. valtioneuvostoon menevien nimitysasioiden valmistelua. On tarkoituksenmukaista, että valmistelija voi itse esitellä valmistelemansa asiat valtioneuvostolle. Pärnänen on valmistunut valtiotieteen maisteriksi vuonna 1997. Hän on työskennellyt oikeusministeriön viestintäyksikössä viestintäjohtajana 1.4.2015 – 30.4.2019. Hänellä oli tällöin valtioneuvoston esittelijäoikeudet. Pärnänen on siirtynyt henkilöstöyksikköön 1.5.2019 lukien ja hänet on vakinaistettu 1.4.2020 lukien. Pärnänen on suorittanut valtioneuvoston esittelijäkurssin (ESME 4/19). Hänellä on VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä. Pärnäsellä on koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella hyvät tiedot valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä.

Esitys

Valtioneuvosto määrää johtava asiantuntijan Kati Pärnäsen valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.