Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen OM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Taru Ritari, p. 029 5150306

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen (VT20) määräaikaiseen virkasuhteeseen valtiotieteiden maisteri Kristel Englundin 1.6.2020 -31.5.2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.