Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019 vp, EV 33/2020 vp)

HE 109/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 029 5342304

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tieliikennelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.