Valtioneuvoston asetus MMM/2020/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Muutos liittyisi EU:n kokonaan rahoittaman valkuaiskasvipalkkion tuen korotukseen. Koska EU:n kokonaan rahoittaman tuen määrää ei voida kasvattaa, tuen määrän lisäämistä varten tukea siirrettäisiin emolehmien ja sonnien EU:n kokomaan rahoittamasta tuesta ja vastaavasti pohjoisen tuen alueella korotetaan eläinyksikkökohtaista kansallista tukea. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.5.2020

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset: Ehdotus lisäisi momentin 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) käyttöä noin 2,7 miljoonalla eurolla verrattuna valtioneuvoston asetuksella 9/2020 päätettyyn määrärahan käyttöön. Pohjoiseen tukeen vuodelta 2020 arvioidaan tarvittavan muutoksen jälkeen 299,0 miljoonaa euroa. Pohjoiseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.