Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2019/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2019 vp; EV 18/2020 vp)

HE 100/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, p. 029 5351446

Asia

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä tehdään seuraava selitys ja ilmoitus: ”Suomi antaa yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan 21 artiklan 3 kappaleen mukaisen selityksen, jonka mukaan merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen, siten kuin se on muutettu vuoden 2005 pöytäkirjalla, 3 b artiklan määräyksiä sovelletaan perhevastuuvapauksia koskevia rikosoikeuden periaatteita noudattaen. Suomi ilmoittaa yleissopimuksen, siten kuin se on muutettu vuoden 2005 pöytäkirjalla, 8 a artiklan 15 kappaleessa tarkoitetun viranomaisen olevan Rajavartiolaitos.”

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja päättää selityksen tekemisestä ja päättää ilmoituksen antamisesta sekä vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen mainittujen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.