Tasavallan presidentin asetus UM/2020/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ulkoministeriö

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe, p. 029 5350679

Asia

Asetuksella perustetaan suurlähetystö Manilaan Filippiineille 1.9.2020 lukien. Samalla lakkautetaan Manilassa samaan ajankohtaan asti toimiva konsulitoimipaikka.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti antaa asetuksen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Edustuston vuotuiset pysyvät kustannukset ovat momentilla 24.01.01 noin miljoona euroa ja kertaluonteiset perustamiskustannukset noin 0,6 milj. euroa. Lisäksi momentille 24.01.74 Talonrakennukset kertyy menoja yhteensä noin 1,3 milj. euroa lähetystön kanslian ja virka-asunnon muutostöiden johdosta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.