Viran täyttäminen UM/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön viestinjohtajan viran täyttäminen määräajaksi

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Jyri Järviaho, p. 029 5351449

Asia

Yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Ravantti ulkoministeriön viestintäjohtajan virkaan määräajaksi 15.6.2020-28.2.2025

Esitys

Valtioneuvosto nimittää yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Ravantin ulkoministeriön viestintäjohtajan virkaan määräajaksi 15.6.2020-28.2.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.