Viran täyttäminen UM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Jyri Järviaho, p. 029 5351449

Asia

Lähetystöneuvos Antti Helanterä (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2020 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Antti Helanterän ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.